SEX ZA MILION


SEX ZA MILION
SEX ZA MILION. Dneska se já peeetaaaTV podívám zase na pár vašich otázek a odpovíme si na ně! Například, jestli bych měl sex s Gabrielle Hecl za milion korun.

Edyn: https://goo.gl/IGR8Kd

Jinak určitě mě nezapomeňte sledovat na sociálních sítích, ale proč to se píšu, stejně to nikdo nečte. Pokud to teda čteš napiš do komentáře něco smysluplného, třeba “Jsi píča Petře.” nebo tak.

Snapchat: petr_jay
Twitter: https://twitter.com/Peeetaaa_Tv
Facebook: https://www.facebook.com/petr.peeetaaa
Facebook page: https://www.facebook.com/PeeetaaaTV/
Instagram: https://instagram.com/peeetaaatv/
Outro song: https://goo.gl/PTc2dw
Outro Autor: https://goo.gl/zVOQRX
Obchodní záležitosti: akapeeetaaa@gmail.com

Jinak video podléhá autorským právům a podobným blbostem, takže pokud ho chcete stáhnout a nahrát si ho někam sami, tak nebuďte čůráci a aspoň uveďte zdroj, díky.

Pro mé diváky a Datlovi, kteří umí číst:
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

Visit Us At: http://sex.chatcitymelbourne.com/

Thanks! You've already liked this